logo

 • posadzki-przemyslowe-01
 • posadzki-przemyslowe-02
 • posadzki-przemyslowe-03
 • posadzki-przemyslowe-04
 • posadzki-przemyslowe-05
 • posadzki-przemyslowe-06
 • posadzki-przemyslowe-08
 • posadzki-przemyslowe-07
 • posadzki-przemyslowe-09
 • posadzki-przemyslowe-10
 • posadzki-przemyslowe-11
 • posadzki-przemyslowe-12
 • posadzki-przemyslowe-13
 • posadzki-przemyslowe-14
 • posadzki-przemyslowe-15

Oferta

Oferta naszej firmy skierowana jest do Inwestorów oraz Generalnych Wykonawców poszukujących profesjonalnego wykonawstwa posadzki, nie rzadko o zróżnicowanych właściwościach ze względu na ich zastosowanie:
w halach sprzedażowych, produkcyjnych, magazynowych, bazach przeładunkowych, parkingach, stacjach benzynowych, drogach dojazdowych, lotniskach czy innych.

Projektujemy i wykonujemy:


 • Posadzki przemysłowe zbrojone siatkami lub włóknami stalowymi
 • Posadzki przemysłowe utwardzane powierzchniowo z dylatacjami nacinanymi
 • Posadzki przemysłowe utwardzane powierzchniowo bez dylatacji nacinanych tzw. posadzki bezspoinowe
 • Posadzki przemysłowe utwardzane powierzchniowo metodą „mokre na mokre” (utwardzenie powierzchni o   gr. 8 – 15 mm) lub wykonane na warstwie szczepnej
 • Posadzki przemysłowe kolorowe
 • Posadzki przemysłowe o wysokiej tolerancji wykonania (zgodne z TR34 lub DIN 15185)
 • Betonowe nawierzchnie placów manewrowych i dróg dojazdowych 
 • Betonowe podkłady pod płytki, wykładziny, posadzki epoksydowe i poliuretanowe
 • Jastrychy cementowe
Najczęściej posadzki przemysłowe wykonywane są zgodnie z normą DIN 18202, tabela 3, wiersz 3 lub o podwyższonych wymaganiach wiersz 4:

Tolerancje płaskości w mm przy odległości punktów pomiarowych do:0,1m 
0,6m  1m 1,5m 2m 2,5m 3m 3,5m 4m 6m 8m 10m 15m 2
3 4 5 6 7 8 10 11 11 12 151
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 15

W przypadku, gdy powyższe założenia nie są wystarczające wykonujemy posadzki przemysłowe o podwyższonych wymaganiach tj. według normy brytyjskiej TR34 lub niemieckiej DIN 15185.

Sukces na rynku budowlanym firma zawdzięcza m.in. znajomości wielu zaawansowanych  technologii, które z powodzeniem wykorzystuje przy wykonywaniu posadzek przemysłowych. Spośród stosowanych technologii na największą uwagę zasługują te, które są wykorzystywane do wykonywania posadzek bezspoinowych i posadzek o podwyższonej dokładności, tj:

 • Technologia zabezpieczania krawędzi pól dziennych posadzki za pomocą specjalistycznych profili dylatacyjnych PERMABAN.
 • Technologia dozowania włókien stalowych za pomocą maszyny integracyjnej – wdmuchującej włókna bezpośrednio do betonowozu.
 • Technologia betonowania bardzo dużych pól w ciągu jednego dnia do 3000 m2.
 • Technologia układania i zacierania betonu w sposób umożliwiający uzyskanie wysokiej dokładności powierzchni wg. TR 034 lub DIN 15185.
 • Technologia wzmacniania powierzchni górnej posadzki w przejazdach o dużym natężeniu ruchu.
 • Technologia wykonywania utwardzenia metodą „mokre na mokre” – tj. nakładanie twardego jastrychu o gr. 8 – 15 mm.

Zlecając nam wykonanie którejkolwiek z oferowanych usług możecie być Państwo spokojni o rzetelność jej wykonania. Firma nasza, z długoletnim praktycznym doświadczeniem w wykonywaniu posadzek, zalicza się do czołówki specjalistów w tej dziedzinie.

 

Nasze atuty

Doświadczenie

Firma Posadzki Przemysłowe - Polska Sp. z o.o. działa od 1994 roku. Od tego czasu wykonała kilka milionów m2 różnorodnych posadzek przemysłowych, płyt parkingowych, dróg dojazdowych, a jakość świadczonych usług została uhonorowana licznymi listami referencyjnymi.
Referencje Dostawców
Referencje Zleceniodawców

Sprawdzeni dostawcy

Firma Posadzki Przemysłowe - Polska Sp. z o.o. zaopatruje się w materiały budowlane u sprawdzonych dostawców w Polsce i za granicą. Przy wykonawstwie posadzek jakość produktów ma istotne znaczenie, toteż dostawcy materiałów dobierani są bardzo starannie. Wśród nich znajduje się ścisła czołówka najlepszych krajowych i zagranicznych producentów.

Solidność i Fachowość

Mocną stroną Firmy jest wysoka jakość świadczonych przez nią usług. Osiąga ją -od początku swej działalności - stałym, sprawdzonym zespołem wykonawczym. Jego członkowie dzięki wysokim kwalifikacjom (zdobytym również na zagranicznych praktykach), posiadanemu doświadczeniu oraz solidności i rzetelności cieszą się dużym szacunkiem i poważaniem wśród Klientów.

Park Maszynowy

Firma jest w posiadaniu nowoczesnych maszyn i urządzeń do układania, równania i zagładzania betonu. Dysponuje kombajnami typu Laser Screed, posiada maszyny do zacierania betonu, urządzenia do rozprowadzania posypki utwardzającej oraz na bieżąco zaopatruje się w nowoczesne przyrządy do wykonywania pomiarów na różnych etapach prac.